Certifikace:

ČSN EN ISO 9001:2008 zajišťování kvality poskytovaných služeb a produktů

ČSN EN ISO 14001:2004 působení společnosti na všechny aspekty životního prostředí

Certifikace dle systému ISCC Certifikace udržitelnosti biopaliv

Kontakt:

DRACAR CZ a.s.
Sadová 553/8
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 596 242 046
Fax: 596 242 049
e-mail: info@dracarcz.cz

O nás:

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU: Pozvánka

Distribuce PHM je hlavní činností naší firmy. Svým klientům nabízíme vysoce kvalitní služby, a to nejen díky zaměstnancům s bohatými znalostmi a zkušenostmi v oboru prodeje a distribuce pohonných hmot, ale především díky pravidelné sledovanosti trhu s PHM, kvalitě dodávaného zboží , dobré organizaci přeprav, rozsahu doplňkových služeb, dodržování legislativních předpisů apod..

Mezi naše zákazníky patří velkoobchodní klienti, dopravci, stavební firmy, zemědělská družstva, sítě čerpacích stanic, těžební společnosti a společnosti zabývající se poskytováním služeb (technické služby, dopravní podniky). Důraz klademe také na zákazníky, které představují firmy s majetkovou účastí státu (resp. měst či obcí) či velké zahraniční firmy a bonitní společnosti.

Objem prodávaných pohonných hmot naší společnosti nás řadí mezi nejvýznamnější firmy v oboru distribuce pohonných hmot ve svém regionu.

Disponujeme z části vlastní přepravní technikou, kterou jsme v letošním roce rozšířili o další cisternovou soupravu a současně posílili tým o kvalifikované pracovníky, zaručující spolehlivost dodávek. Dlouhodobě si také další přepravní techniku najímáme.

V souladu se zvyšujícími se nároky ze strany legislativy, trhu s  PHM v České republice i klientů samotných se naše společnost rozhodla zařadit mezi organizace s řízeným systémem jakosti pro činnost distribuce a prodej pohonných hmot. Naše společnost je držitelem certifikace dle mezinárodních norem systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2008 a systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2004. Dále je naše společnost držitelem certifikace udržitelnosti biopaliv dle systému ISCC.