O společnosti

Společnost DRACAR CZ působí na trhu prodeje pohonných hmot od roku 2003.

Těžištěm jejich obchodních aktivit je na Severní Moravě, kde prioritně využívá pro své obchodní aktivity daňový sklad s technologií kontinuálního přimíchávání biosložky ve Skrochovicích na Opavsku.

V současné době tvoří cca 90% zákazníků koncoví spotřebitelé pohonných hmot, kterým dodáváme pohonné hmoty v automobilových cisternách pro konečnou spotřebu v rámci své podnikatelské činnosti.

K obchodnímu úspěchu společnosti nepochybně přispívá spolupráce s generálním dopravcem, který poskytuje svou dopravní kapacitu výhradně naší společnosti.

K 30.9. 2015 se DRACAR CZ  stal součástí koncernu ARMEX a jeho mateřskou společností je od uvedeného data ARMEX Oil s podílem 100 % akcií. Po převzetí ze strany ARMEX Oil nastaly ve společnosti změny na poli nákupu PH, logistických procesů, vnitřního uspořádání společnosti a managementu. Uvedené změny byly završeny ke dni 1.7.2016 a od tohoto data je možné manžerskou, kontrolní a organizační strukturu společnosti považovat za definitivní.

Tyto změny pak zcela jistě přispívají k možnosti dalšího progresivního rozvoje společnosti.

V oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztahů dbá společnost DRACAR CZ na důsledné dodržování předpisů a plynule se rozvíjí.

V roce 2016 zobchodovala společnost DRACAR CZ celkem 137 mil. litrů pohonných hmot,  celkové tržby za vlastní výkony a prodej zboží dosáhly 2,83 mld. Kč

Listiny


Mohlo by vás také zajímat

Top