Certifikace:

ČSN EN ISO 9001:2008 zajišťování kvality poskytovaných služeb a produktů

ČSN EN ISO 14001:2004 působení společnosti na všechny aspekty životního prostředí

Certifikace dle systému ISCC Certifikace udržitelnosti biopaliv

Kontakt:

DRACAR CZ a.s.
Sadová 553/8
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 596 242 046
Fax: 596 242 049
e-mail: info@dracarcz.czProdukty:

Automobilové benzíny

Motorová nafta

Automobilové benzíny

Automobilové benzíny jsou směsí kapalných uhlovodíků s omezeným obsahem kyslíkatých látek pro zvýšení oktanového čísla. Ke zlepšení vlastností obsahují automobilové benzíny přísady. Například detergenty zajišťující čistotu palivového systému, antioxidanty proti korozi atd.. Automobilové benzíny jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228.

Naše společnost Vám nabízí automobilové benzíny ze skladů ČEPRO a.s.

Obchodní názevOktanové číslo VM min.Obsah síry (mg/kg) max
BA-91 Natural 91  
BA-91 Special* 91  
BA-95 Natural 95  
BA-98 Super Plus 98  

* Produkt BA-91 Special je bezolovnatý benzín, který obsahuje aditivum proti nadměrnému opotřebení ventilových sedel.

Motorová nafta

Jedním z nejdůležitějších výrobků ropných rafinerií je právě motorová nafta. Spotřeba motorové nafty zejména na evropském trhu strmě stoupá.

Motorová nafta je naší společností nabízena ze systému terminálů ČEPRO a.s., dále pak z našeho daňového skladu ve Skrochovicích. Svými vlastnostmi odpovídá ve všech parametrech evropské normě, převzaté i v ČR jako ČSN EN 590:2004.

Do našeho sortimentu pohonných hmot patří jak motorová nafta s obsahem síry do 50 mg/kg v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2003/17/ES a ČSN EN 590 tak také tzv. bezsirná motorová nafta s obsahem síry do 10 mg/kg (10 ppm).

Motorová nafta se dle použitelnosti v závislosti na klimatických podmínkách a její distribuce dělí na:

TřídaFiltrovatelnostDistribuce
B 0°C15.04.-30.09.
D -10°C01.10.-15.11.
F -20°C16.11.-28.02.
B -10°C01.03.-14.04.

V praxi je důležité sledovat nízkoteplotní kritéria, která se popisují následujícími charakteristikami:

  • teplota vylučování parafínů ( TVP, CP) je teplota, kdy motorová nafta začíná vylučovat parafíny, které se usazují v palivovém filtru. Po určité době částice pokryjí filtr tak silně, že nastane ztráta filtrovatelnosti paliva
  • filtrovatelnost (CFPP) udává, kdy je motorová nafta použitelná v závislosti na klimatických podmínkách. Je to teplota , při které motorová nafta za přesně definovaných laboratorních podmínek přestává protékat přes filtr s definovanými póry v důsledku jeho ucpání vyloučenými krystaly parafínu. Tento teplotní údaj většina spotřebitelů mylně ztotožňuje s teplotou okolního vzduchu v zimním období.

Motorová nafta a její praktické využití končí v intervalu mezi teplotou vylučování parafínů a teplotou filtrovatelnosti.

Pro případ mimořádně nízkých teplot je naše společnost schopna dodávat motorovou naftu tř. 2 pro arktické podmínky. Motorová nafta tř. 2 pro arktické podmínky má filtrovatelnost (CFPP) -30°C.